طراحی وب سایت پزشکی

طراحی وب سایت پزشکی
16 شهریور 1399

طراحی وب سایت پزشکی

مراجعین گوناگونی وارد مطب می‌شوند و سوالات مختلفی از من در مورد استفاده از داروها می پرسند ، همچنین نوبت دهی که توسط منشی صورت می‌گیرد خیلی ناراضی هستند  و خیلی علاقمند بودند که یک سیستمی باشد که به راحتی نوبت خود را از قبل بگیرند. هر روز که می...

...